خاصیت سویق جو

                خاصیت سویق جو روایات سویق جو

امام صادق(ع): سویق ، تلخه را از تن و بلغم را از معده کاملا جدا میکند و هفتاد گونه بلا را دور میسازد.

امام رضا(ع): سویق را به نیت درمان هر بیماری که بخورید مفید است.

امام صادق(ع): به کودکان سویق بدهید ، که گوشت را میرویاند و استخوان را محکم می سازد.

امام علی(ع): بهترین سحری برای روزه دار خوردن سویق است با خرما.

موارد حائز اهمیت:

  • افراد بیمار و مخصوصا تب دار باید از سویق به عنوان غذا استفاده کنند.
  • برای سلیقه های متفاوت می توان به آن شکر یا سماق اضافه کرد.
  • برای مصرف کودکان میتوان سویق را به شیر اضافه کرد.
  • اگر سویق نم زده شود و به آن شکر اضافه شود عطش زیاد را قطع می کند.
  • اضافه کردن شکر به سویق اگر چه باعث چاقی می شود ولی قوت جنسی مردان را کاهش می دهد.
  • سویق عدس باید به مقدار زیاد و به عنوان وعده غذایی میل شود.
  • این محصول با کیفیت مرغوبی عرضه می شود.

 

خرید سویق جو