گرم نگه داشتن کلیه و افزایش شیرمادر با سویق سنجد

امام صادق (علیه السلام):

سنجد، گوشتش گوشت را میرویاند، استخوانش (هسته) استخوان را رشد می دهد و پوستش پوست را می پرورد.

علاوه بر این، سنجد، کلیه را گرم کرده، معده را پاک می سازد.

مایه ایمنی از بواسیر است، ساق پا را قوی می کند و رگ جذام را به کلی قطع خواهد کرد.

سویق سنجد دارای خواص زیادی می باشد که می توان به مقوی نگه داشتن استخوان های بدن و مؤثر در رشد و تحکیم بدن و کمک به درمان بیماریهای مفصلی و افزایش دهنده شیر مادر و پیشگیری و درمان پوکی استخوان ذکر نمود.

  • تقویت کردن استخوان های بدن
  • مؤثر در رشد و تحکیم بدن
  • کمک به درمان بیماریهای مفصلی
  • افزایش دهنده شیر مادر
  • پیشگیری و درمان پوکی استخوان

 

خرید سویق سنجد