روایات سویق جو

 

امام صادق(ع): سویق ، تلخه را از تن و بلغم را از معده کاملا جدا میکند و هفتاد گونه بلا را دور میسازد.

امام رضا(ع): سویق را به نیت درمان هر بیماری که بخورید مفید است.

امام صادق(ع): به کودکان سویق بدهید ، که گوشت را میرویاند و استخوان را محکم می سازد.

امام علی(ع): بهترین سحری برای روزه دار خوردن سویق است با خرما.

 

 

موارد حائز اهمیت:

 

افراد بیمار و مخصوصا تب دار باید از سویق به عنوان غذا استفاده کنند.

برای سلیقه های متفاوت می توان به آن شکر یا سماق اضافه کرد.

برای مصرف کودکان میتوان سویق را به شیر اضافه کرد.

اگر سویق نم زده شود و به آن شکر اضافه شود عطش زیاد را قطع می کند.

اضافه کردن شکر به سویق اگر چه باعث چاقی می شود ولی قوت جنسی مردان را کاهش می دهد.

سویق عدس باید به مقدار زیاد و به عنوان وعده غذایی میل شود.

این محصول با کیفیت مرغوبی عرضه می شود.