وبلاگ سویق
در این بخش می توانید مقالات وب سایت سویق مرسلین را مشاهده نمائید.

منابع معتبر علمی شیعه بالاترین درجه ارزش را به سویق داده اند.

پیوندی ناگسستنی بین سویق و عالم وحی که هیچ کس غیر از معصوم قادر به درک آن نیست.

شمردن سویق در رتبه خوراک انبیا و مرسلین گواهی دیگر بر اهمیت این ماده ی غذایی با ارزش است.